Mesafeli Satış Sözleşmesi
MADDE 1: TARAFLAR

Satıcı: MeteWorks Bilgisayar Sistemleri ve Ticaret Ali Sercan Güler

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Hacı Arifbey sok. No:28/20 Bahçelievler İstanbul
E-Posta Adresi: info@pramoda.com.tr

Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta Adresi:

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşme, pramoda.com.tr internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

MADDE 3: ÜRÜN VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

MADDE 4: FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:

MADDE 5: GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler pramoda.com.tr internet sitesinden alışveriş yapamazlar.Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu kabul etmiş olur. Satıcı, pramoda.com.tr internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar. Tüketici, pramoda.com.tr’dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, satıcının banka hesabına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 3 iş günü içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda satıcının siparişi iptal edeceğini kabul eder. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, tüketiciye ait kredi kartının, tüketicinin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini, satıcıya ödememesi halinde, tüketicinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 iş günü içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 6: SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç 30 gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Kargo firmasının ürünü tüketiciye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün tüketiciye teslim edilememesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden dolayı satıcı sorumlu tutulamaz. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir. Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketici’ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder. Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya teslimat adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcı’ya pramoda.com.tr sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 7- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler kapsamında olmaması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak satıcıya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren tüketiciden kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren tüketici’ye aittir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli tüketici’ye iade edilir.

MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER

Ürün ya da ürünlerinizi kullanılmamış olmak koşuluyla, faturası ile birlikte 7 gün içinde değiştirme hakkına sahipsiniz. Kullanılmış, faturası eksik ürün ya da ürünlerin değişimi kabul edilmemektedir. Kullanılmış, faturası eksik ürün ya da ürünlerin bize ulaşması halinde ürün ya da ürünler tarafımızca kabul edilmeyecektir.

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile tüketicinin veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici İşbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı:

MeteWorks Bilgisayar Sistemleri ve Ticaret Ali Sercan Güler